Nếu ai đó có thể tưởng tượng được,BS (BEFORE STROKE)

Những thế giới riêng lẻ tồn tại trong những điểm đơn lẻ của riêng chúng, SYLS. SYL mà chúng ta đang sống bao gồm vũ trụ của chúng ta, Trái đất của chúng ta. Ma thuật và rồng phổ biến trong các SYLS trong khi ma và linh hồn có thể lang thang ở những nơi khác. Vô số SYLS này đã cùng tồn tại tách biệt với nhau. Nó được một số người biết đến như là đa vũ trụ hay một vũ trụ song song, các thế giới bên ngoài của chúng ta chưa bao giờ chồng chéo hoặc giao thoa. Cho đến khi ‘STROKE’.

nó tồn tại.AR (AFTER RESONANCE)

Tại một thời điểm, tất cả SYLS bắt đầu cộng hưởng cùng một lúc như thể ai đó đã gảy đàn hạc vũ trụ. Chẳng ai biết ai hoặc cái gì đã gây nên‘STROKE’ đầu tiên này, như mọi người bắt đầu gọi nó, không ai chắc chắn. SYLS của thần thoại Bắc Âu, văn hóa dân gian Hàn Quốc, tưởng tượng, thần thoại cổ đại và mọi thế giới khác có thể tưởng tượng bắt đầu đồng loạt cộng hưởng. Không thể tưởng tượng được, SYLS bắt đầu chồng lên nhau và bắt đầu có biểu hiện ở các thế giới khác. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều SYLS bắt đầu tồn tại trong cùng một không gian mà mọi người bắt đầu gọi là SYLTARE. Mỗi STROKE sau lần đầu tiên có nghĩa nhiều thế giới được kết nối hơn và cộng hưởng hòa quyện với nhau. Ai sẽ thắng trong trận chiến? Tướng quân Lee Sun-Shin hay Alexander Đại đế? Điều gì sẽ xảy ra nếu Robin Hood tồn tại trong một thế giới có Pikachu? Xây dựng SYL-TARE của riêng bạn với THẺ SYL như những bí mật của thế giới mới này đang chờ được tiết lộ.

| CHARACTERS |1ST STROKE (DAWN OF EAST)